5. Número 21. Abejorro. Negro entrepelado. 655 kilos. 01/2015